14.400.000

400 €

توجه : استفاده از تخفیف عضویت فقط از طریق کد تخفیف های در نظر گرفته شده امکان پذیر است. در صورت نداشتن کد تخفیف با شماره 09034139818 (98+) مکاتبه نمایید.

توجه : کارگاه های آموزشی که به عنوان هدیه عضویت در نظر گرفته شده در زمان بندی که اعلام می شود برگزار خواهد شد.