شرایط و ضوابط عضویت با پرداخت اقساطی

پرداخت مرحله ای جهت عضویت زبان آموز در دوازده مرحله برای کاربرانی که قصد استفاده از این شیوه عضویت را دارند ایجاد شده است به طوری که کاربر با انتخاب دکمه “پرداخت مرحله اول” به صفحه عضویت و پرداخت هدایت می شود.

در این بخش کاربر پس از طی کردن مراحل عضویت به امکانات سایت دسترسی خواهد داشت.

دسترسی کاربر تا تکمیل دوازده مرحله به صورت موقتی و بازه زمانی یک ماهه خواهد بود به این معنی که کاربر در هر مرحله از پرداخت، امکان دسترسی اش به محتوی سایت به صورت بخشی از کل محتوی و همچنین برای حداکثر یک ماه امکان پذیر بوده و پس از تکمیل هر دوازده مرحله از پرداخت خود به صورت دائمی و کامل به محتوی دسترسی خواهد داشت.

توجه داشته باشید که برای تکمیل مراحل پرداخت خود باید به همین صفحه (پرداخت مرحله ای) مراجعه کنید و مراحل پرداخت خود را انجام دهد.

* دکمه های مربوط به هر مرحله از پرداخت، بعد از اقدام به پرداخت کاربر در مرحله قبل آن برای کاربر نمایان و قابل دسترس خواهد شد.

* همچنین کاربران می توانند در سررسید های زودتر (و یا دیرتر) از یک ماه هم اقدام به پرداخت مراحل بعدی خود کنند.