conversation

در این بخش شما می توانید مکالمات و گفتگو های ارائه شده که دارای سطوح و درجه بندی مبتدی تا پیشرفته هستند را بررسی و دانلود نمائید.

در بروز رسانی محتوا مکالمات و گفتگوهای دیگری به سطوح مختلف ارائه شده افزوده خواهد شد.